Режещи машини с аксесоари

Комбинирани режещи машини с ЦПУ

MINICUT
MINICUT

Максимална широчина на рязане : 1000 mm

Максимален брой глави : 2

SCORPION
SCORPION

Максимална широчина на рязане : 2600 mm

Максимален брой глави : 4

RUR
RUR

Максимална широчина на рязане : 3100 mm

Максимален брой глави : 4

RUM
RUM

Максимална широчина на рязане : 4100 mm

Максимален брой глави :  6

MAXI
MAXI

Максимална широчина на рязане : 5100 mm

Максимален брой глави : 8

GOLEM
GOLEM

Максимална широчина на рязане : 14500 mm

Максимален брой глави : 12

Машини за плазмено рязане с ЦПУ

SPITFIRE
SPITFIRE

Максимална широчина на рязане : 2000 mm
Дължина на рязане : 6000 mm
Максимален брой глави : 1

Машини с ЦПУ за рязане с водна струя

PIRANHA 
PIRANHA

Максимална широчина на рязане : 2100 mm
Дължина на рязане : 4000 mm
Максимален брой глави : 2

Портална фрезова машина

ROUTER 
ROUTER

Стандартна работна повърхнина : 1500 mm

Стандартна работна широчина : 2500 mm

Режеща машина с оптично следене

SABRE 800 
SABRE 800

Максимална широчина на рязане : 1450 mm
Широчина на следене : 750 mm
Дължина на следене : 1650 mm
Максимален брой глави : 2

SABRE 1500, SABRE 2000
SABRE 1500

Максимална широчина на рязане : 2500 mm
Широчина на следене : 1500 (2000) mm
Дължина на следене : 1200 mm
Максимален брой глави : 4

Портативни режещи машини

Опции