Elektronika

2001-7A

Przystawka do kierowania ruchem palnika

2001-7A

Oprzyrządowanie umożliwia sterowanie silnika kierunkowego sterującego wysokością palnika. Współpracując z sensorem odległości 2001-6A umożliwia utrzymywanie stałej wysokości palnika nad ciętym materiałem. Na oprzyrządowaniu jest wejście do przyłączenia sterowania ręcznego wysokością, wejście do przyłączenia aktywacji zapalania palnika. Napięcie znamionowe oprzyrządowania wynosi 24 V do 32 V, napięcie musi być stabilizowane. Przyłączony silnik musi być wyposażony w wyłączniki końcowe uaktywniające się przed końcem drogi ruchu palnika. 

2001-5A

Przystawka do kierowania palnikiem plazmowym

2001-5A

Oprzyrządowanie to przystosowane jest do ruchu poziomego palnika plazmowego z sterowaniem automatycznym lub ręcznym. Automatycznie można ustawiać wysokość palnika przy pomocy złączy indukcyjnych. Po zapaleniu łuku jest możliwość aktywowania funkcji automatycznego nadzorowania wysokości gdy oprzyrządowanie na podstawie napięcia łuku steruje silnikiem plazmowego palnika. Napięcie zasilające może wahać się od 24 do 32 V i może być niestabilizowane. Przyłączony silnik musi być wyposażony w wyłączniki końcowe uaktywniające się przed końcem drogi ruchu palnika.

2001-6A

Sensor odległości od materiału

2001-6A

Płyta ta służy do współpracy z płytą 2001-7A do automatycznego utrzymywania stałej wysokości palnika nad materiałem. Jako czytnik własny wykorzystuje się tzw. krążek objętościowy, który tworzy wraz z ciętym materiałem kondensator. Jego objętość jest ustanowiona na podstawie rezonansu i indukcyjności zaprogramowaną w sensorze. Podstawą sensora jest napięcie, które jest wprost proporcjonalne do odległości materiału. Jego wielkość waha się od 0V do 4V. Zależność występującego napięcia na odległości nie jest linearna, wrażliwość zmniejsza się lub zwiększ w zależności od odległości od materiału. Istnieje możliwość wykorzystania napięcia z potencjometru umiejscowionego na płycie. W standardowym napięciu na płycie służy 2001-7A. Sensor potrzebuje napięcia w przedziale między 24 V do 32 V które musi być stabilizowane. Płyta wyposażona jest również wyłącznikiem który umożliwia wyłączenie sensora. Sensor umożliwia utrzymanie lub skracanie kabli do krążka objętościowego. W tym przypadku napięcie początkowe sensora spada na 0 V a wówczas palnik przesuwa się do najwyższej pozycji i zabezpiecza przed uszkodzeniem np. dotknięciem do materiału.

2001-19A

Wzmacniacz serwo 120W

2001-19A

Płyta wzmacniacza serwo służy do przyłączenia silnika pozycjonującego do maszyn tnących. Jest przeznaczona do silników na prąd stały z elektromagnesami typu MT2630-141 AF z zamontowanym tachogeneratorem. Dzięki złączu wstecznemu zabezpieczonym tachogeneratorem silnik uzyskuje wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach. Wzmacniacz serwa włączony jest do prądu stałego o napięciu w przedziale 24V do 32V, które musi być stabilizowane, konieczność zastosowania filtracji o wystarczającej objętości. Obroty silnika oraz jego szybkość uzależniona jest napięciem sterującym, którego wartości wahają się w przedziale od -10V do +10V. Płyta serwo wzmacniacza jest wyposażona w złączkami do kierowania obrotami silnika obu oraz wyłącznikiem silnika.

2004-77A

Dzielić napięcia

2004-77A

Plazmový dělič slouží ke snížení napětí měřeného na elektrodě plazmového hořáku v poměru 50:1. Rovněž obsahuje prvek k omezení přepěťových špiček, které se mohou vyskytnout např. při zapalování oblouku vysokým napětím. Napětí z děliče je v kartě 2001-5A porovnáváno s referenčním napětím a na základě jejich rozdílu je řízena výška hořáku nad materiálem.