Software

FastCAM

FastCAM standard
CAD/CAM software na prípravu plánov pre rezanie. Interný CAD, DXF vstup, manuálne vkladanie nájazdov a výjazdov, 1 horák, 1 plech, poloautomatické skladanie

FastCAM professional
CAD/CAM software na prípravu plánov pre rezanie. Interný CAD, DXF vstup, automatické vkladanie nájazdov a výjazdov, viac horákov, viac plechov, automatické skladanie.

FastLink
Software pre prenos dát z PC do riadiaceho systému stroja.

FastCAM


WRYKRYS

CAD/CAM software na prípravu plánov pre rezanie. Interný CAD, DXF vstup, automatické vkladanie nájazdov a výjazdov, viac horákov, viac plechov, automatické skladanie.

Technologický program WRYKRYS vznikol pre operačný systém WINDOWS. Program WRYKRYS je schopný riešiť všetky bežné prípady zo strojárskej praxe a je vytvorený tak, aby sa ľahko ovládal, výrazne urýchlil prípravu páliacich plánov a komunikáciu s páliacími strojmi. WRYKRYS je určený pre zabezpečenie technologickej prípravy výroby, zabezpečenie presnosti a kvality.

K prednostiam programu WRYKRYS patrí rýchlosť, s ktorou technológ vytvorí kompletné páliace zostavy a ďalej možnosť účinne kontrolovať popísané výkresy pre zníženie nepodarkov. Do systému je možné importovať výkresy z AutoCADu, Corelu alebo iných kresliacich programov, pokiaľ majú výstupný formát *.dxf. Samozrejme je tu i možnosť vytvoriť si výkres vo vnútornom CADe priamo v programe WRYKRYS. 

Wrykrys


SAPSproW

CAD/CAM software na prípravu plánov pre rezanie. Interný CAD, DXF vstup, automatické vkladanie nájazdov a výjazdov, viac horákov, viac plechov, automatické skladanie.

SAPSproW je programový systém pre programovanie CNC-rezacích strojov. SAPSproW je možné prevádzkovať samostatne, alebo ako skupinu SAPSproW systémov v sieti Windows. Užívateľské dáta (súbory, súčasti, plánov, NC-programov...) je možné sústrediť na jedinom počítači, alebo rozložiť na rôzne počítačové skupiny. V sieti môže každý člen skupiny pracovať s dátami ľubovolného iného SAPSproW systému.

SAPSproW sa skládá zo 4 hlavných programových častí:

  • SCADW pre tvorbu tvaru súčastí 
  • SAPSW pre tvorbu páliacich plánov 
  • DATABANKY pre uloženie systémových a užívateľských údajov 
  • ZÁSOBNÍK pre prehliadanie súčastí, plánov a celkovú automatizáciu činností