Software

LANTEK

popis


FastCAM

FastCAM standard
CAD/CAM software na přípravu plánů pro řezání. Interní CAD, DXF vstup, manuální vkládání nájezdů a výjezdů, 1 hořák, 1 plech, poloautomatické skládání.

FastCAM professional
CAD/CAM software na přípravu plánů pro řezání. Interní CAD, DXF vstup, automatické vkládání nájezdů a výjezdů, více hořáků, více plechů, automatické skládání.

FastLink
Software pro přenos dat z PC do řídícího systému stroje.

FastCAM


WRYKRYS

CAD/CAM software na přípravu plánů pro řezání. Interní CAD, DXF vstup, automatické vkládání nájezdů a výjezdů, více hořáků, více plechů, automatické skládání.

Technologický program WRYKRYS vznikl pro operační systém WINDOWS. Program WRYKRYS je schopen řešit všechny běžné případy ze strojírenské praxe a je vytvořen tak, aby se snadno ovládal, výrazně urychlil přípravu pálících plánů a komunikaci s pálícími stroji. WRYKRYS je určený pro zabezpečení technologické přípravy výroby, zajištění přesnosti a kvality.

K přednostem programu WRYKRYS patří rychlost, se kterou technolog vytvoří kompletní pálící sestavy a dále možnost účinně kontrolovat popsané výkresy pro snížení zmetkovosti. Do systému je možné importovat výkresy z AutoCADu, Corelu nebo jiných kreslících programů, pokud mají výstupní formát *.dxf. Samozřejmě je tu i možnost vytvořit si výkres ve vnitřním CADu přímo v programu WRYKRYS. 

Wrykrys


SAPSproW

CAD/CAM software na přípravu plánů pro řezání. Interní CAD, DXF vstup, automatické vkládání nájezdů a výjezdů, více hořáků, více plechů, automatické skládání.

SAPSproW je programový systém pro programování NC-řezacích strojů. SAPSproW lze provozovat samostatně, nebo jako skupinu SAPSproW systémů v síti Windows. Uživatelská data (soubory součástí, plánů, NC-programů...) lze soustředit na jediném počítači, nebo rozložit na různé počítače skupiny. V síti může každý člen skupiny pracovat s daty libovolného jiného SAPSproW systému.

SAPSproW se skládá ze 4 hlavních programových částí:

  • SCADW pro tvorbu tvaru součástí 
  • SAPSW pro tvorbu pálících plánů 
  • DATABANKY pro uložení systémových a uživatelských údajů 
  • ZÁSOBNÍK pro prohlížení součástí, plánů a celkovou automatizaci činností