Elektronika

2001-7A

Jednotka pro řízení autogenního hořáku

2001-7A

Jednotka umožňuje řízení stejnosměrného motoru ovládajícího výšku hořáku. Ve spolupráci se senzorem vzdálenosti 2001-6A dokáže automaticky dodržovat konstantní řezací výšku hořáku nad řezaným materiálem. Na konektoru jednotky jsou vstupy pro manuální ovládání výšky, vstup pro zapínání senzoru a vstup pro aktivaci zapalovací jednotky hořáku. Napájecí napětí jednotky je 24V až 32V, které nemusí být stabilizované. Připojený motor musí být vybaven koncovými spínači aktivovanými před mechanickými konci dráhy hořáku.

2001-5A

Jednotka řízení plazmového hořáku

2001-5A

Touto jednotkou lze ovládat vertikální pohyb plazmového hořáku v automatickém a manuálním režimu. Automaticky lze nastavovat zapalovací výšku hořáku pomocí připojených indukčních snímačů. Po zapálení oblouku je možno aktivovat funkci automatického hlídání výšky, kdy jednotka na základě napětí na oblouku ovládá motor plazmového hořáku. Napájecí napětí je 24 až 32V nestabilizované. Připojený motor musí být vybaven koncovými spínači aktivovanými před mechanickými konci dráhy pohybu hořáku.

2001-6A

Senzor řízení vzdálenosti od materiálu

2001-6A

Tato deska slouží ve spolupráci s deskou 2001-7A k automatickému udržování konstantní výšky hořáku nad materiálem. Jako vlastní čidlo vzdálenosti je použit tzv. kapacitní kroužek, který tvoří spolu s řezaným materiálem kondenzátor. Jeho kapacita je vyhodnocována na základě rezonance s indukčností obsaženou v senzoru. Výstupem senzoru je napětí ,které je přímo úměrné vzdálenosti od materiálu. Jeho velikost se pohybuje od 0V do 4V. Závislost výstupního napětí na vzdálenosti není lineární, citlivost se zmenšuje se zvětšující se vzdáleností od materiálu. Dále je na výstupu k dispozici napětí z potenciometru umístěného na desce. Ve standardním zapojení slouží jako referenční napětí pro desku 2001-7A. Senzor vyžaduje napájení napětím v rozmezí 24V až 32V které nemusí být stabilizováno. Deska je rovněž vybavena vstupem,který umožňuje senzor vypnout. Senzor dokáže vyhodnotit utržení nebo zkratování kabelu ke kapacitnímu kroužku. V těchto případech výstupní napětí senzoru klesne na 0V a následkem toho se hořák přesune do nejvyšší pozice a nedojde k jeho poškození např. zajetím do materiálu.

2001-19A

Servozesilovač 120W

2001-19A

Deska servozesilovače slouží k napájení polohovacích motorů v řezacích strojích. Je určena pro stejnosměrné motory s permanentními magnety typu MT2630-141AF s namontovaným tachogenerátorem. Díky zpětné vazbě zajištěné tachogenerátorem motoru je dosažen vysoký kroutící moment i v nízkých otáčkách. Servozesilovač je napájen stejnosměrným napětím v rozmezí 24V - 32V které nemusí být stabilizováno, je však potřeba použít dostatečné filtrační kapacity. Otáčky motoru a tím i rychlost stroje jsou dány vstupním řídícím napětím které se pohybuje v rozsahu -10V až +10V. Deska servozesilovače je vybavena vstupy koncových spínačů pro oba směry otáčení a vstupem pro vypnutí motoru.

2004-77A

Napěťový dělič

2004-77A

Plazmový dělič slouží ke snížení napětí měřeného na elektrodě plazmového hořáku v poměru 50:1. Rovněž obsahuje prvek k omezení přepěťových špiček, které se mohou vyskytnout např. při zapalování oblouku vysokým napětím. Napětí z děliče je v kartě 2001-5A porovnáváno s referenčním napětím a na základě jejich rozdílu je řízena výška hořáku nad materiálem.