O firme

Zameranie

Nosným programom spoločnosti je od počiatku vývoj a výroba CNC a opticky riadených rezacích strojov

 • s klasickým autogénnym rezaním,
 • s rezaním plazmou,
 • s rezaním vodným lúčom,
 • so špeciálnym vybavením.

Centrom nášho záujmu je dodanie kompletného rezacieho pracoviska včítane rezacích stolov, odsávania a filtračných systémov.

Kľúčovou činnosťou je vývoj a projektovanie technológií tretieho tisícročia.

Referencie

V súčasnej dobe sa naše stroje vyskytujú na piatich kontinentoch celého sveta. Silné postavenie si naša firma vybudovala okrem Austrálie a Nového Zélandu tiež v krajinách Ameriky, Afriky, Ázie a samozrejme na európskej pôde: na Slovensku, Poľsku, Bulharsku, Grécku a Anglicku. Predaj v cca 30 krajinách zaisťuje 22 zmluvných partnerov. Aj napriek tomu, že export strojov tvorí až 80% našej celkovej produkcie, veľký progres predaja zaznamenala firma aj v Českej republike. V prípade Vášho záujmu o naše stroje alebo ich služby Vám doporučíme najbližšie miesto inštalácie stroja.

Ako jedni z prvých ..

1982 - v austrálskom Sydney založil pán Steven Pierce spoločnosť Pierce Control Automation Pty.Ltd.

1982

 • 1983 - v novo postavenej výrobnej hale sa zahajuje vývoj a výroba rezacích strojov série MINI, MIDI, MAXI a elektroniky pre tieto stroje
 • 1990 - spoločnosť vstupuje pod názvom Pierce Control Automation, spol. s r.o. na európský trh a zahajuje strojnú a elektrotechnickú výrobu v Českej republike v Ostrave
 • 1994 - spoločnosť otvára obchodné oddelenie v Prahe
 • 1996 - firma sa sťahuje do vlastných výrobných priestorov v Ostrave - Vítkoviciach

1996

 • 2000 - stavba ďalšej výrobnej haly
 • 2002 - otvorená správna budova spolu s novou montážnou halou

2002

 • 2003 - Pierce Control Automation - SK, spol. s r.o. zahajuje činnosť na Slovensku
 • 2006 - stavba ďalšej výrobnej haly

2006

PIERCE CONTROL AUTOMATION

 • 2008 - Nové sídlo spoločnosti Pierce Control Automation - SK, spol. s r.o. na Slovensku

Po celú dobu svojej existencie spoločnosť investuje do výzkumu a vývoja výrobných a riadiacich technológií.